top of page

VIII. AYDIN ROMATOLOJİ GÜNLERİ
SUNUMLAR

Konsept: Her Yönüyle Behçet Hastalığı

YAYINLANMAYA İZİN VERİLEN SUNUMLARA, ALTI ÇİZİLİ KONUŞMACI İSİMLERİNE TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ.

27 EKİM 2023 CUMA

14.00-15.30 Sözel bildiriler

Oturum Başkanları: Dr Gökhan Sargın, Dr Sinem Burcu Kocaer

14.00-14.10 Behçet hastalarında diyastolik disfonksiyon ve hastalığın klinik tutulumlarıyla ilişkisi: Vaka kontrol çalışması - Dr. Gizem Varkal

14.10-14.20 Demografik özellikler ve klinik fenotiplere göre Behçet hastalığı tek merkez deneyimi - Dr. Ceren Demir

14.20-14.30 Nöro-Behçet tanılı hastada Vena Cava Inferior, hepatik ven ve sinüs ven trombozu birlikteliği - Dr.Emre Ali Acar   

14.30-14.40 Spondiloartrit tanısı ile izlenen 60 yaşındaki hastada okronotik artropati tanısı - Dr. Yeşim Erez

14.40-14.50 Sicca semptomları ile gelen fibromyalji ve Sjögren hastalarını objektif kuruluk testleri ile ayırt edebilir miyiz? - Dr. İdil Kurut Aysin

14.50-15.00 Postpartum dönemde tanı alan Nörobehçet vakası - Dr. Derya Akarken

15.00-15.10 İdiyopatik inflamatuvar miyopatiler: tek merkez verileri -  Dr. Tolgahan Akca

15.10-15.20 Romatoid artirit tanılı yaşlı bireylerde osteoproz varlığını etkileyen faktörlerin incelenmesi - Dr. Ayşe Nur Bayındır Akbaş

15.20-15.30 Kalsiyum pirofosfat birikim hastalığı olan bir olguda bilateral sklerokoriodal kalsifikasyon - Dr. Tuba Demirci Yıldırım

15.30-15.45 Kahve Arası

I. OTURUM: Romatolojide Akılcı İlaç Kullanımı - I

Oturum Başkanları: Dr Songül Çildağ, Dr Tufan Türk

15.45-16.00 Konvansiyonel Sentetik DMARD'lar Dr Sercan Gücenmez

16.00-16.15 TNF inhibitörleri Dr Melike Kalfa Ersoy

16.15-16.30 Biobenzer biyolojik ilaçlar Dr Zevcet Yılmaz

16.30-16.45 Kahve Arası

II. OTURUM: Romatolojide Akılcı İlaç Kullanımı - II

Oturum Başkanları: Dr İsmail Sarı, Dr Saadettin Uslu

16.45-17.00 IL-17 İnhibitörleri Dr İsmail Sarı

17.00-17.15 Hedefe yönelik sentetik DMARD’lar Dr Pınar Talu

17.15-17.30 Klinik pratikte intravenöz immunglobulinler Dr Uğur Karasu

17.30-17.45 Tartışma

28 EKİM 2023 CUMARTESİ

 

08.45-09.00 Açılış

III. OTURUM: Behçet Hastalığı: Tanım ve Etyopatogenez

Oturum Başkanları: Dr Sedat Kiraz, Dr Taşkın Şentürk

09.00-09.10 Prof Dr Hulusi Behçet kimdir? Dr Taşkın Şentürk

09.10-09.30 Sınıflandırmadaki yeri ve klinik  fenotipleri Dr Haner Direskeneli

09.30-09.50 Epidemiyoloji ve genetik Dr Dilek Solmaz

09.50-10.20 İmmunopatogenez Dr Ahmet Gül

10.20-10.30 Tartışma

 

10.30-10.45 Kahve Arası

  

IV. OTURUM: Klinik Bulguları - I

Oturum Başkanları: Dr Yasemin Kabasakal, Dr İhsan Ertenli

10.45-11.05 Vasküler tutulum Dr Vedat Hamuryudan

11.05-11.25 Mukokutanöz tutulum ve Paterji reaksiyonu Dr Emine Figen Tarhan

11.25-11.45 Göz tutulumu Dr Gerçek Can

11.45-12.05 Kas-iskelet sistemi tutulumu Dr Gökhan Sargın

12.05-12.15 Tartışma

 

12.15-13.30 Öğle Yemeği

  

V. OTURUM: Klinik Bulguları - II

Oturum Başkanları: Dr Fatoş Önen, Dr Süleyman Özbek

13.30-13.50 Renal tutulum ve amiloidoz Dr Atalay Doğru

13.50-14.20 Nörolojik tutulum Dr Gökhan Keser

14.20-14.50 Gastrointestinal tutulum Dr M Hadi Yaşa

14.50-15.10 Kardio-pulmoner tutulum Dr Vedat Gerdan

15.10-15.20 Tartışma

 

15.20-15.45 Kahve Arası

  

VI. OTURUM: Klinik Bulguları - III

Oturum Başkanları: Dr Göksal Keskin, Dr Vedat İnal

15.45-16.05 Jüvenil başlangıçlı Behçet hastalığı Dr Kenan Barut

16.05-16.25 Behçet hastalığı ve gebelik Dr Özgül Soysal Gündüz

16.25-16.45 Hastalık aktivitesinin değerlendirilmesi Dr İpek Türk

 

16.45-17.00 Kahve Arası

  

VII. OTURUM: Zor Vakalar

Oturum başkanları: Dr Mehmet Şahin, Dr Dilek Keskin

17.00-17.15 Olgu-1: Aydın Adnan Menderes ÜTF Dr Tolgahan Akça

17.15-17.30 Olgu-2: İzmir Katip Çelebi ÜTF Dr Ayten Kızılay Özkan

17.30-17.45 Olgu-3: Dokuz Eylül ÜTF  Dr Safiye Bakkal

17.45-18.00 Olgu-4: Pamukkale ÜTF  Dr Zeynep Ök

18.00-18.15 Olgu-5: Muğla Sıtkı Koçman ÜTF Dr Derya Akarken

18.15-18.30 Olgu-6: Ege ÜTF Dr Duygu Kerim

 

29 EKİM 2023 PAZAR

 

VIII. OTURUM: Tanı ve Tedavi

Oturum Başkanları: Dr Fahrettin Oksel, Dr Gonca Karabulut

09.00-09.20 Behçet hastalığı: Ayırıcı tanı Dr Timur Pırıldar

09.20-09.40 Behçet hastalığında tanı kriterleri Dr Mustafa Özmen

09.40-10.00 Behçet hastalığında biomarkerler  Dr Figen Yargucu Zihni

10.00-10.20 ACR/EULAR tedavi önerileri Dr Servet Akar

10.20-10.30 Tartışma

 

10.30-10.45 Kahve arası

  

IX. OTURUM: Komorbiditeler

Oturum Başkanları: Dr Emine Figen Tarhan, Dr Reyhan Köse Çobanoğlu

10.45-11.05 Tedavide yenilikler ve gelecek yaklaşımlar Dr Merih Birlik

11.05-11.25 Behçette preop hazırlık ve postop takip Dr Önay Gerçik

11.25-11.45 Behçet hastalığında yaşam kalitesi ve prognoz Dr Hüseyin Bayğın

11.45-12.00 Tartışma ve Kapanış 

bottom of page