BİLİMSEL PROGRAM

Konsept: FMF ve Sistemik Otoinflamatuar Hastalıklar

YAYINLANMAYA İZİN VERİLEN SUNUMLARA, ALTI ÇİZİLİ KONUŞMACI İSİMLERİNE TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ.

27 EYLÜL 2019, CUMA

 

13.00-14.00 Otele giriş

 

14.00-15.30 Sözel bildiriler

Oturum Başkanları: Dr. Songül Çildağ, Dr. Zevcet Yılmaz

14.00-14.10 FMF hastalarında sakroiliak eklem tutulumunun genetik dağılım ile ilişkisi - Merve Uçar

14.10-14.20 Hormon reseptörlerinin varlığı ve klinikopatolojik özellikler romatoid artriti osteoartritden ayırmada güçlü bir öngörü sağlayabilir - Turgut Kültür

14.20-14.30 Ankilozan spondilitte vertebra fraktürlerine nörosirürjik bakış - Ersin Hacıyakupoğlu

14.30-14.40 FMF ilişkili spondiloartritli hastaların klinik demografik özellikleri ve seronegatif spondiloartrit ve FMF hastaları ile karşılaştırması - Esra Dilşat Bayrak

14.40-14.50 Ailesel akdeniz ateşinin multipl skleroz ve ankilozan spondilit ile birlikteliği ve secukinumab tedavisi - Özlem Kudaş

14.50-15.00 Metabolik sendromun ankilozan spondilit tanılı hastalardaki sıklığı ve hastalık aktivasyonuyla olan ilişkisi - Utku Oflazoğlu

15.00-15.10 Romatoid artrit: Otoimmünite akciğerden mi başlıyor? - Reyhan Köse

15.10-15.20 Katastrofik antifosfolipid sendrom vakasında eş zamanlı rituksimab ve siklofosfamid tedavi deneyimi - Yeşim Erez

15.20-15.30 Fibromiyalji sendromunda korku kaçınma inanışları - Betül Sargın

 

15.30-16.00 Kahve Arası

 

16:00-18:10 I. OTURUM: Romatolojide Akılcı İlaç Kullanımı

Oturum Başkanları: Dr. Taşkın Şentürk, Dr. Pınar Talu

16.00-16.20 DMARD ve immünsupresif kullanımı - Dr. Timur Pırıldar

16.20-16.50 Anti-TNF ajanlar - Dr. Ali Taylan

16.50-17.20 TNF dışı ajanlar - Dr. Figen Yargucu Zihni

17.20-17.40 JAK Kinaz inhibitörleri - Dr. Veli Çobankara

17.40-18.00 Biyobenzer ilaçlar - Dr. Gonca Karabulut

18.00-18.10 Tartışma

 

 

28 EYLÜL 2019, CUMARTESİ

 

08.45-09.00 Açılış - Dr. Taşkın Şentürk

 

09:00-10:30 II. OTURUM: FMF: Genel özellikler ve Klinik

Oturum Başkanları: Dr. Vedat Hamuryudan, Dr. Yasemin Kabasakal

09.00-09.25 FMF-Epidemiyoloji ve Genetik - Dr. Dilek Solmaz

09.25-09.50 FMF-Etyopatogenez - Dr. Servet Akar

09.50-10.20 FMF-Klinik Özellikleri - Dr. Fatoş Önen

10.20-10.30 Tartışma

 

10.30-10.45 Kahve Arası

 

10:45-12:30 III. OTURUM: FMF: Tanı ve Ayırıcı tanı

Oturum Başkanları: Dr. Fahrettin Oksel, Dr. Vedat İnal

10.45-11.15 FMF’e eşlik eden Romatizmal hastalıklar - Dr. Mustafa Özmen

11.15-11.45 FMF-Tanı kriterleri ve Laboratuar - Dr. Vedat Gerdan

11.45-12.15 FMF-Ayırıcı tanı - Dr. Süleyman Özbek

12.15-12.30 Tartışma

 

12.30-13.30 Öğle Yemeği

 

13:30-15:00 IV. OTURUM: FMF-Tedavi seçenekleri

Oturum Başkanları: Dr. Murat Turgay, Dr. Süleyman Özbek

13.30-13.50 FMF-Konvansiyonel tedaviler ve aktivite kriterleri - Dr. Gökhan Keser

13.50-14.10 Dirençli FMF ve Güncel tedavi yaklaşımları - Dr. Ender Terzioğlu

14.10-14.30 FMF- Amiloidoz ve tedavisi - Dr. Figen Tarhan

14.30-14.50 FMF ile Sosyal Yaşam (gebelik, askerlik, rapor vs) - Dr. Gökhan Sargın

14.50-15.00 Tartışma

 

15.00-15.15 Kahve Arası

 

15:15-16:45 V. OTURUM: Sistemik Otoinflamatuar Hastalıklar

Oturum Başkanları: Dr. Merih Birlik, Dr. Göksal Keskin

15.15-15.35 Sistemik otoinflamatuar hastalıklar- Etyopatogenez - Dr. Ahmet Gül

15.35-15.55 Monogenik Sistemik otoinflamatuar hastalıklar-Klinik - Dr. Göksal Keskin

15.55-16.15 Poligenik Sistemik otoinflamatuar hastalıklar-Klinik - Dr. Uğur Karasu

16.15-16.35 Sistemik otoinflamatuar hastalıklarda tedavi prensipleri - Dr. Gerçek Can

16.35-16.45 Tartışma

 

16.45-17.00 Kahve Arası

 

17.00-18.00 VI. OTURUM: Zor vakalar

Oturum Başkanları: Dr. İsmail Sarı, Dr. Dilek Keskin

Olgu-1: Aydın Adnan Menderes ÜTF- Dr. Ender Aktepe

Olgu-2: Ege ÜTF - Dr. Gülay Alp

Olgu-3: Dokuz Eylül ÜTF - Dr. Aydan Köken Avşar

Olgu-4: Pamukkale ÜTF - Dr. Serdar Kaymaz

Olgu-5: Katip Çelebi ÜTF - Dr. Gökhan Kabadayı

 

29 EYLÜL 2019, PAZAR

 

09:00-10:30 VII. OTURUM: İmmünoloji kursu

Oturum Başkanları: Dr. Ender Terzioğlu, Dr. Mehmet Şahin

09.00-09.25 İmmün sistem gelişimi ve elemanları - Dr. Göksal Keskin

09.25-09.50 Doğal immün yanıtlar - Dr. Ender Terzioğlu

09.50-10.10 Hücresel immün yanıtlar - Dr. Songül Çildağ

10.10-10.30 Humoral immün yanıtlar - Dr. Taşkın Şentürk

 

10.30-10.40 Kahve arası

 

10.40-11.00 Proinflamatuar sitokinler - Dr. Özgül Soysal Gündüz

11.00-11.30 Otoinflamasyon ve otoimmünite - Dr. Ahmet Gül

11.30-11.45 Soru ve tartışma 

 

11.45-12.00 Kapanış

Aydın Romatoloji Günleri info@aydinromatoloji.org