BİLİMSEL PROGRAM

14 EKİM 2022 CUMA

14.00-15.45 Sözel bildiriler

Oturum Başkanları: Dr Gökhan Sargın, Dr İbrahim Kıyıcı, Dr Tufan Türk

15.45-16.00 Kahve Arası

I. OTURUM: Romatolojide Akılcı İlaç Kullanımı

Oturum Başkanları: Dr Songül Çildağ, Dr Sercan Gücenmez

16.00-16.20 Konvansiyonel Sentetik DMARD’lar     Dr Timur Pırıldar

16.20-16.50 TNF inhibitörleri Dr Önay Gerçik

16.50-17.20 TNF inhibitörleri dışı biyolojik DMARD’lar Dr Pınar Talu Erten

17.20-17.40 Hedefe yönelik sentetik DMARD’lar Dr Melike Kalfa Ersoy

17.40-18.00 Klinik pratikte İntravenöz İmmunglobulinler Dr Figen Yargucu Zihni

15 EKİM 2022 CUMARTESİ

 

08.45-09.00 Açılış

II. OTURUM: Sjögren Sendromu: Etyopatogenez

Oturum Başkanları: Dr Yasemin Kabasakal, Dr Taşkın Şentürk

09.00-09.25 Epidemiyoloji ve genetik Dr Fatoş Önen

09.25-09.45 İmmunopatogenez Dr Merih Birlik

09.45-10.05 Otoantikorlar ve Potansiyel Biyomarkerlar Dr Songül Çildağ

10.05-10.15 Tartışma

 

10.15-10.30 Kahve Arası

  

III. OTURUM: Klinik Bulguları-I

Oturum Başkanları: Dr Süleyman Özbek, Dr Servet Akar

10.30-10.50 Glandular bulgular: Mukozal tutulum, ağız ve göz kuruluğu Dr Figen Tarhan

10.50-11.10 Kas-iskelet sistemi tutulumu Dr Ali Taylan

11.10-11.30 Hematolojik tutulum Dr Veli Çobankara

11.30-11.50 Pulmoner tutulum Dr Gökhan Keser

11.50-12.00 Tartışma

 

12.00-13.30 Öğle Yemeği

  

IV. OTURUM: Klinik Bulguları-II

Oturum Başkanları: Dr Fatoş Önen, Dr Figen Tarhan

13.30-13.50 Renal tutulum Dr İsmail Sarı

13.50-14.10 Nörolojik tutulum Dr Gökhan Sargın

14.10-14.30 GİS tutulumu ve tedavisi Dr Uğur Karasu

14.30-14.50 Genital sistem ve Seksüel disfonksiyonlar üzerine etkisi Dr Atalay Doğru

14.50-15.00 Tartışma

 

15.00-15.15 Kahve Arası

  

V. OTURUM: Tanısal Araçlar

Oturum Başkanları: Dr Fahrettin Oksel, Dr Vedat İnal

15.15-15.35 Tanı ve klinik değerlendirmede Radyoloji (MR, USG, Sintigrafi ve Siyalografi) Dr Dilek Solmaz

15.35-15.55 Tükrük bezi biyopsisi Dr Gonca Karabulut

15.55-16.15 Diğer tanısal testler (Schirmer testi, oküler yüzey boyanma skorları, tükrük akış hızı, kapilleroskopi) Dr Özgül Soysal Gündüz

 

16.15-16.30 Kahve Arası

  

VI. OTURUM: Zor vakalar

Oturum başkanları: Dr Gökhan Keser, Dr Dilek Keskin

16.30-16.45 Olgu-1: Aydın Adnan Menderes ÜTF

16.45-17.00 Olgu-2: İzmir Katip Çelebi ÜTF

17.00-17.15 Olgu-3: Dokuz Eylül ÜTF

17.15-17.30 Olgu-4: Pamukkale ÜTF

17.30-17.45 Olgu-5: Muğla Sıtkı Koçman ÜTF

17.45-18.00 Olgu-6: Ege ÜTF

 

16 EKİM 2022 PAZAR

 

VII. OTURUM: Tanı ve Tedavi

Oturum Başkanları: Dr Göksal Keskin, Dr Merih Birlik

09.00-09.20 Klasifikasyon kriterleri: Geçmişten günümüze Dr Mustafa Özmen

09.20-09.40 Hastalık aktivite indeksleri Dr Zevcet Yılmaz

09.40-10.00 EULAR tedavi önerileri Dr Servet Akar

10.00-10.20 Tedavide yenilikler ve gelecek yaklaşımlar Dr Vedat Gerdan

10.20-10.30 Tartışma

 

10.30-10.45 Kahve arası

  

VIII. OTURUM: Komorbiditeler

Oturum Başkanları: Dr İsmail Sarı, Dr Veli Çobankara

10.45-11.05 Yaşam kalitesi ve komorbiditeler Dr Murat Yiğit

11.05-11.25 Sjögren sendromu ve Malignite Dr Gerçek Can

11.25-11.45 Sjögren Sendromu ve Covid-19: Hastalık ve aşıların etkisi Dr Seda Altıner

11.45-12.00 Tartışma ve Kapanış

 

Mail listemize katılın

Tüm gelişmelerden haberdar olun